Tuesday, 26/01/2021 - 06:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Kim Xuyến

Kế hoach TNST năm 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT, ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018– 2019 của ngành giáo duc;

Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn s 1326/SGDĐT-GDPT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS;

Căn cứ Công văn s 239/GDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường THCS Bằng Phúc, ngày 04 tháng 9 năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch Số 48/KH-THCS ngày 8/9/2018 của Trường THCS Bằng Phúc về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Trường THCS Bằng Phúc xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL, hoạt động TNST và rèn kỹ năng sống cho học sinh năm học 2018 – 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Hoạt động HDNGLL, HĐTNSTvà rèn kỹ năng sống cho học sinh là một những nội dung của quá trình giáo dục ở nhà trường. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐNGLL và HĐTNST là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL, HĐTNST và rèn kĩ năng sống ở trường THCS nhằm giúp học sinh:

          1. Củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm học tập tập thể của HS.

          2. Rèn luyện cho học sinh những kĩ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi THCS như: kĩ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa; kĩ năng quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kĩ năng tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội, kĩ năng lắng nghe; kĩ năng ra quyết định; kĩ năng giải quyết vấn đề....

          3. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; Hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn với các hiện tượng tư nhiên, xã hội hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mĩ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

          1. Chủ điểm giáo dục hàng tháng:

THÁNG

CHỦ ĐIỂM GIÁO DỤC

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

9/2017

Truyền thống nhà trường.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

10/2017

Chăm ngoan học giỏi.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

11/2017

Tôn sư trọng đạo.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

12/2017

Uống nước nhớ nguồn.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

01/2018

Mừng Đảng, Đón xuân.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

02/2018

Mừng Đảng, Đón xuân.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

03/2018

Tiến bước lên Đoàn.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

04/2018

Hoà bình và hữu nghị.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

05/2018

Bác Hồ kính yêu.

Giờ sinh hoạt tuần chẵn trong tháng

          2. Nội dung lồng ghép trong quá trình tổ chức HĐNGLL:

NỘI DUNG LỒNG GHÉP

LỰC LƯỢNG THAM GIA

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

GVCN, GVBM, Đoàn, Đội

Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội

GVBM - Chi đoàn - Tổng phụ trách đội, GVGDCD

Giáo dục chăm sóc sức khỏe SS vị thành niên

Tổ Hóa-Sinh, TPT Đội

Giáo dục môi trường

GVBM - Chi đoàn - TPT đội

Giáo dục thể chất

GVTD, GVCN, Đoàn, Đội

Giáo dục trật tự an toàn giao thông

GVCN - Chi đoàn - TPT đội

Các hoạt động hưởng ứng phong trào từng nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Nhà trường kết hợp các đoàn thể

Những hoạt động giáo dục truyền thống, chăm sóc di tích lịch sử, thăm các gia đình chính sách phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước

 

Nhà trường kết hợp các đoàn thể

          3. Dự kiến các hoạt động lớn trong năm học 2018-2019:

+ Triển khai tuần “Sinh hoạt tập thể đầu năm”. Tổ chức khai giảng năm học mới. Tổ chức trò chơi dân gian.

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng ATGT, tổ chức ký cam kết

+ Hội khỏe Phù đổng cấp trường, tham gia hội khoẻ phù đổng cấp huyện;

+ Tiếp tục thực hiện, các nội dung của  phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

+ Hội diễn văn nghệ kỉ niệm 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11;

+ Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”;

        + Tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS ;

+ Tổ chức quyên góp để thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán;

          + Sân khấu hóa dân gian ( Hoạt động TNST Ngữ văn 6 - HKI)

          + Đo chỉ số BMI ( Hoạt động TNST Toán 7 - HKII)

+ Tổng kết năm học.

+ Tổ chức cho học sinh đi nghiên cứu trải nghiệm thực tế ở các khu di tích trên địa bàn trong tỉnh như: Ngã Ba Đồng Lộc,  Khu mộ và nhà thờ Trần Phú…

           Ngoài ra, các hoạt động theo công văn chỉ đạo của cấp trên nhà trường sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể khi nhận được công văn.

4. Kế hoạch thực hiện tiết HĐNGLL của lớp:

( Thực hiện theo phân phối chương trình kèm theo)

          III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH  HÀNG THÁNG:

Tháng

Nội dung

Thực hiện

Ghi chú

Tháng

 

8

-  Lao động vệ sinh trường lớp

- Triển khai tuần “Sinh hoạt tập thể đầu năm”; tập trung kiểm tra ĐDHT, SGK, học nội quy

- Chuẩn bị các nội dung phần lễ và Hội chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Tập huấn đội trống, đội nghi lễ

-BGH - GVCN +  HS

 

 

 

- BGH, TPT

- TPT

 

 

 

 

 

 

Tháng

 

9

 

 

 

 

 

- Triển khai hoạt động GDNGLL múa hát tập thể

- Khai giảng năm học 2018-2019

- Tổ chức hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 9

- Đại hội các chi đội, Liên đội

-Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng ATGT, kí cam kết thực hiện

-Triển khai TD giữa giờ,

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “và “giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp”

- Kí cam kết giữa gia đình, HS và nhà trường về thực hiện nội quy học sinh

PHT+TPT+GVCN

 

-GVCN và các lớp

-PHT+GVCN+HS

 

-TPT+GVCN

-TPT+GVCN

 

GVTD+TPT+GVCN

 

Toàn trường

TPT+GVCN

 

 

 

 

Tháng

 

10

- Hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 10;

- Hoạt động hưởng ứng: Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành GD-ĐT và  Ngày PNVN 20/10

- Tập huấn công tác Đội cho Chi Đội

- Triển khai múa hát tập thể giờ ra chơi;

- Trồng và chăm sóc bồn hoa của các lớp

- Phát động cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

- HĐTN: + Tiếng Việt muôn màu - Văn 8

+ Trục đối xứng – Toán 8

-GVCN+HS

 

-Toàn trường

 

-TPT

- CĐ-TPT+GVCN

 

- CĐ-TPT+GVCN

 

 

Cô Hương, C. Sâm và HS khối 8

C. Hoa, Thiện, LLong, HS K8

 

Tháng

 

11

-Hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 11; hoạt động  hướng nghiệp chuyên đề 1 cho HS lớp 9

- Tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng 36 năm ngày NGVN 20-11. Lao động, chăm sóc bồn hoa.

-Phát động thi đua “ tuần học tốt”, “hoa điểm tốt”, “ vượt khó học tốt”,

-Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11 và tuyên dương khen thưởng những thành viên tập thể xuất sắc

- HĐTN: + Chế tạo thước đo - Toán 6

 + Lăng kính yêu thương – GDCD7

+ Khám phá nét đẹp trang phục của một số dân tộc VN – GDCD8

+ Chế tạo pin điện hóa đơn giản–Vật lý 9

+ Phòng chống tiếng ồn – Vật lý 7

-GVCN+GV phụ trách Hướng nghiệp

-Toàn trường

 

-GVCN+Chi đội

 

-TPT+BGH

 

- Toàn trường

 

 

HươngL,Thiện,HS K.6

C Lý, HS K7

C Lý, HS K8

 

B. Long, HS K9

B. Long, HS K7

 

 

 

Tháng

 

12

-Hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 12; hoạt động  hướng nghiệp chuyên đề 2 cho HS lớp 9.

-Sinh hoạt dưới cờ, chủ đề : “Ngày thế giới phòng chống HIV/AISD”( 01/12 )

-Phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập quân đội NDVN (22/12)

-Phát động  phong trào : gìn giữ SGK sạch đẹp và quyên góp sách  cho thư viện xây dựng “Thư viên lớp học”

- Tổ chức HKPĐ

-HĐTN: + Sân khấu hoá truyện dân gian - Ngữ văn 6 (Tổ chức quy mô toàn trường)

+ Chế tạo thước đo – Toán 6

 

 

+ Chế tạo sản phẩm từ nguyên liệu phế thải trong gia đình và trường học – GDCD 9

- GVCN+ GVPT hướng nghiệp

-Toàn trường

 

-TPT+GVCN

 

-Thư viện+BGH

 

 

 

 

- C. sâm, T. Hải, HS khối 6 và Tổ KHXH

 

C. HươngL,Thiện, HS K6

T. Tuân và HS K9

 

Tháng

 

1+2

-Hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 1+2;

- Sinh hoạt dưới cờ, chủ đề : kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/02)

- Phát động các chi Đội trồng và chăm sóc cây xanh trong trường,

- Phối hợp tổ chức hoạt động phong trào thi đua “Trường học thân thiện, HS tích cực”, giúp đỡ HS yếu ; HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ nhau trong học tập.

-  HĐTN: +Uơm mầm giá đỗ ( Sinh 6)

+Người lính trong mắt em –Văn 9

+O xi – Sự cháy và sự sống – Hóa 8

+ Đo chỉ số BMI – Toán 7 ( Tổ chức quy mô toàn trường)

+ Thiết kế phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí CO – Hóa học 9

 

-GVCN+PHT

 

-Toàn trường

 

-LĐ+TPT

 

-GVCN+LĐ+TPT

 

 

- Cô Chiến và HS lớp 6

- C. Nhung, HS K9

- HươngH, HSK8

- HươngT, Lan, B.Long, HS K7 và Tổ KHTN

- HươngH, HS K9

 

 

 

Tháng

 

3

-Hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 3; hoạt động  hướng nghiệp chuyên đề 3

- Sinh hoạt dưới cờ, chủ đề : kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) ; Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03)

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- HĐTN:

+Đô thị cổ Thăng Long – kẻ chợ và Hội An - Lịch sử 7

+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nửa cuối TK XIXLịch sử 8

-GVCN+

 

-Toàn trường

 

 

-BGH-TPT-GVCN

 

- T. Hải, C. Sâm, HS K7

 

 

C. Bình, HS K8

 

Tháng

 

4

-Hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 4;

- Sinh hoạt dưới cờ, chủ đề : “Mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4- thống nhất đất nước; ngày quốc tế lao động 1/5”

-Tuyên truyền cho HS về cuộc sống “Hoà bình, hữu nghị , ”

- HĐTN: + Nếu tôi là hiệu trưởng – Ngữ văn 7

+ Chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượng mặt trờiVật lý 8

+ Chưng cất nướcVật lý 6

+ Hình trụ - Toán 9

 

-GVCN+GVPT hướng nghiệp

 

-Toàn trường

 

-TPT+HS

-BGH

C Lý, C Chiên,Bình và HSK7

C. Hương L và HS K8

 

C. Lan và HS K6

C. Hương, Hoa, HS K9

 

 

 

 

Tháng

 

5

-Hoạt động GDNGLL chủ điểm tháng 5;

-Sinh hoạt dưới cờ, chủ đề : Kỉ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)

-Phối hợp tổ chức tìm hiểu truyền thống địa phương

- Phát đông phong trào giúp đỡ nhau học tập, kiểm tra học kì II đạt kết quả tốt nhất

- Tổng kết phong trào: giữ trường , lớp, bàn ghế sạch đẹp.

-Triển khai  kế hoạch hoạt động trong hè cho HS và GV

- Tổ chức lễ bế giảng và phát thưởng năm học

- Phối hợp tổ chức Kỉ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6

- Bàn giao HS cho địa phương

- HĐTN: + Kể chuyện lịch sử bằng tranh: Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc - Sử 6

+ Cho đi và nhận lạiGDCD 9

-GVCN+BGH

 

-Toàn trường

 

-TPT+HS+CĐ

-BGH

 

TPT+GVCN+Ban

HĐGDNGLL

-BGH+TPT

 

-Toàn trường

-CĐ+BGH

 

-TPT+GVCN

 

C. Bình, C. Hươngv và HS khối 6

 

T. Tuân, HS K9

 

          * Đây là những nội dung dự kiến thực hiện theo từng chủ đề, chủ điểm, những nội dung thay đổi, bổ sung Ban hoạt động NGLL sẽ thông báo chi tiết ở bảng kế hoạch công tác và theo kế hoạch hằng tháng.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1. Mục tiêu đánh giá: Đánh giá nhận thức của học sinh về các vấn đề trong chương trình, về các năng lực, các kĩ năng mà học sinh cần rèn luyện;

- Động viên, khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động tập thể, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh.

2. Nội dung đánh giá:

+ Đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề mà nội dung hoạt động cần chuyển tải.

+ Đánh giá về ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động tập thể;

+ Đánh giá hiệu quả đóng góp của cá nhân học sinh vào việc tổ chức thực hiện các hoạt động.

3. Quy trình đánh giá:

- Cuối mỗi hoạt động GVCN, GV bộ môn dành thời gian để học sinh tự đánh giá kết quả của tiết hoạt động GDNGLL và HĐTNST, sau đó GVCN và GVBM nhận xét và đánh giá chung về mức độ nhận thức, ý thức trách nhiệm, đóng góp của cá nhân vào quá trình hoạt động.

          - Cuối tháng GVCN đánh giá kết quả hoạt động của học sinh theo các loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu. Đánh giá cuối HK là tổng hợp đánh giá hàng tháng.

          - Cuối mỗi hoạt động TNST giáo viên đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của HS theo từng mức độ (có thể lấy làm điểm 15’).

- Kết quả đánh giá HĐNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

- Nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các lớp, các môn.

V. TỔ CHỨC, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

          1. Tổ chức thực hiện:

          - Mỗi chủ điểm được thực hiện trong 1 tháng (riêng chủ điểm “Mừng Đảng - Mừng Xuân” thực hiện trong 2 tháng, chủ điểm “Hè vui khỏe bổ ích thực hiện trong 3 tháng). Ngoài ra hoạt động GDNGLL được tích hợp ở giờ chào cờ, sinh hoạt tập thể;

           - Mỗi tháng GVCN lựa chọn một hoặc hai nội dung hoạt động theo kế hoạch để thực hiện. Thời lượng 2 tiết/tháng.

          - Đối với HĐTN các GV thực hiện theo phân phối chương trình. Ngoài ra mỗi tháng được phân công trên bảng kế hoạch thì có thể BGH, tổ trưởng và các Gv sẽ đến dự giờ. Các sản phẩm hoạt động của HS sau khi hoạt động xong GV bộ môn thu và chụp gửi lên Trường học kết nối, Trang Web của Trường. Còn đi thực tế sẽ thực hiện theo Kế hoạch cụ thể của Ban giám hiệu.

          - Quy định thời gian tổ chức:

          + Thực hiện tiết hoạt động GDNDLL vào 2 tuần chẵn trong tháng.

          + HĐTN thực hiện theo PPCT các bộ môn và Kế hoạch phân công của BGH

          2. Biện pháp thực hiện: Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch chung hoạt động GDNGLL và triển khai, đôn đốc quá trình thực hiện của các bộ phận liên quan.

          - Đối với tiết chào cờ đầu tuần: Tổng phụ trách đội chuẩn bị nội dung lồng ghép giáo dục; Chương trình và nội dung phải trình BGH duyệt trước khi triển khai đến học sinh.

          - Đối với tiết hoạt động ngoài giờ của lớp giáo viên chủ nhiệm là người soạn giáo án và trực tiếp chỉ đạo, quản lý tiết HĐNGLL. Trong quá trình thực hiện, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể, tạo điều kiện để học sinh phát huy vai trò tự chủ, sáng tạo trong các hoạt động.

          - Đối với HĐTN giáo viên bộ môn hướng dẫn chủ đề và phương hướng làm cho HS. HS về nhà hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm lớp. Sau đó GV thu sản phẩm và đánh giá hoạt động trải nghiệm của HS. Ban giám hiệu giao trách nhiệm cho 2 tổ chuyên môn chọn 2 chủ đề để tổ chức với quy mô toàn trường ( Tổ KHXH tổ chức trong HKI môn Ngữ văn 6; tổ KHTN tổ chức trong HKII môn Toán 7)

          - Đối với hoạt động hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 giao đ/c Dũng là người soạn giáo án và trực tiếp giảng dạy cho HS vào 1 buổi chiều trong các tháng 11,12,3.

3. Ban hoạt động

- Ông : Phan Văn Tuân - Hiệu trưởng - Trưởng ban.

- Bà: Lê Thị Hồng Chiên - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.

- Bà: Nguyễn Thị Hương – Tổ trưởng tổ KHTN - Thành viên.

- Bà: Nguyễn Thị Lan Hương – Tổ trưởng tổ HC – Thành viên

- Bà: Hồ Thị Hải Yến – Tổng PT Đội - Thành viên

- Các GVCN (có danh sách kèm theo)- Thành viên.

- Các GV bộ môn và nhân viên (có danh sách kèm theo) - Thành viên.

- Bà : Đoàn Thị Nhung – TKHĐ -Thư ký.

Trên đây là kế hoạch hoạt động NGLL, HĐTN năm học 2018-2019 của Trường THCS Bằng Phúc. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên và các tổ chức đoàn thể trong trường triển khai thực hiện.

                                                                    

Nơi nhận:         

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- CBGVNV trường (thực hiện);

- Lưu VT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Chiên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 80
Tháng 01 : 900
Năm 2021 : 900